EMG Harita Emlak İnşaat

Adres (Merkez) :
Mehterçeşme Mh. Cumhuriyet Cd. Beypalas A Blok No: 6/11, Beylikdüzü  BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL (AVRUPA)
Telefon (Merkez) :
0212 8541722
Faks (Merkez) :
0212 8541723
Web Sitesi :
http://www.emgharita.com
Email Adresi :
info@emgharita.com

FAALİYET KONULARIMIZ

harita, emg, emg harita, harita şirketi, harita firması, harita bürosu, kadastro, iskan, arsa, parsel, aplikasyon, plankote, imar, imar planı, kamulaştırma, ifraz, ihraz, ihdas, nazım planı, tevhid, yolaterk, halihazır, parselasyon

HAKKIMIZDA

Harita kadastro mühendislik hizmetleri, halihazýr harita
yapýmý, imar planý uygulamalarý, tevhid, ifraz, yola terk ve parselasyon
projeleri, parsel, bina, temel aplikasyonlarý, hafriyat, kesit, kübaj
hesaplarý, harita firmasý, harita þirketi, harita bürosuEMG Harita, profesyonel
ekibiyle mülki idarelere, kamu kuruluþlarýna, mühendislik firmalarýna ve
haritacýlýkla ilgili hizmetlere ihtiyaç duyan diðer tüm müþterilere hizmet ve
ürünler sunmak amacýyla kurulmuþtur.Ýleri teknoloji ve
deneyimli personelimiz ile jeodezik faaliyetler, yersel fotogrametri, þehir
planlama, GIS oluþturma ve uygulama, mühendislik projeleri konularýnda hizmet
vermekteyiz.Bu anlamda bakýldýðýnda
deðiþik bölgelerdeki fiziksel koþullara ve müþteri taleplerine tam uyumlu
çözümler sunabilmek hedefiyle yola çýkan EMG Harita, yüksek standarttaki
beklentiler için ilave donanýmlar ile birlikte deðiþik alternatifler
üretmektedir.

www.emgharita.com


KAYITLI OLDUĞUMUZ SEKTÖRLER

  • Müteahhitlik Hizmetleri

  • 98 kez incelendi.

    www.egeyapikatalogu.com - © Tüm Hakları Saklıdır. Web portalı içeriği yazılı iznimiz olmadan, kısmen yada tamamen kopyalanamaz, dijital ortamda çoğaltılamaz.